Qullan Arunaca

Teanga: Aymara: Central

Eolas Fé Leagan

Faisnéis Fé Chóipcheart

Biblia Aymara ©Sociedad Bíblica Boliviana 1997.